O STOWARZYSZENIU

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem, 

2) współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne, 

3) przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

WSPÓLNOTA SPMiM

Otwarte warsztaty SPMiM

Festiwal Inspiracji

Superwizja Dobrych Praktyk

Dołącz do nas!

Marek Skała

Robert Krool

Ewa Sowińska

SZAUKASZ MÓWCY NA WYSTĄPIENIE LUB TRENERA NA SZKOLENIE?