Menu Zamknij

Ewa Sowińska

Wolontarialna wiceprezes zarządu Stowarzyszenia. Na codzień partner zarządzająca firmy ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-19. Biegła rewident z 25-letnim doświadczeniem pracy w firmach audytorskich. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek realizujących kontrakty długoterminowe oraz spółek z sektora morskiego. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w realizacji projektów typu due diligence.

Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej, a także członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Prowadzi szkolenia i mentoring dla członków rad nadzorczych i biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz MSR/MSSF. Jest członkiem Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. 

Jedna z wiodących twarzy inicjatywy Open Eyes Economy w Polsce. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów, a także Fundatorką i Wiceprezesem Zarządu Fundacji METAPOMOC. Zapewnia wsparcie w obszarze lifebalance, celów zrównoważonego rozwoju, mentoringu biznesowego.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com